Glosar.pngEvanghelizare: acţiunea de a împărtăşi vestea bună a mântuirii prin Isus Cristos.

Misiune creştină: acţiunea de a genera o mişcare autohtonă, fiabilă, de plantare de biserici.

Misiune transculturală: este sarcina de a facilita accesul la Evanghelie al oamenilor aparţinând altor culturi, oferindu-li-se şansa de a-L accepta pe Cristos ca Domn şi Mântuitor.

Misiune holistică: afirmând unicitatea funcţională atât a evanghelizării cât şi a responsabilităţii sociale, consideră că cele două sunt inseparabile de lucrarea împărăţiei lui Dumnezeu. Ca atare, misiunea holistică reprezintă integrarea deliberată a proceselor de zidire a bisericii şi de transformare a societăţii.

Saturare
: acoperirea, după caz, a unei regiuni, naţiuni sau a întregii lumi cu biserici astfel încât fiecare bărbat, femeie sau copil să aibă ocazia de a auzi Evanghelia şi de a‑L accepta ori respinge pe Isus Cristos ca Mântuitor personal.

Plantare de biserici: procesul de evanghelizare care are ca rezultat înfiinţarea de noi biserici.

Rugăciune focalizată: rugăciune care vizează obiective precise, delimitate în timp şi substanţă, având scopul de atrage implicarea lui Dumnezeu în rezolvarea unei situaţii date şi oferind posibilitatea de evaluare a rezultatelor generate.