Marturisire.pngNoi credem
în Sfânta Scriptură ca fiind inspirată de Dumnezeu, infailibilă, autoritate supremă în materie de credinţă şi conduită.

Noi credem în dumnezeirea eternă a lui Isus Cristos, în întruparea Lui prin naşterea din fecioară, în moartea, învierea, înălţarea şi revenirea Sa trupească în putere şi glorie.

Noi credem în mântuirea omului păcătos şi pierdut, numai în temeiul harului lui Dumnezeu, fără faptele legii, ci prin naşterea din nou prin credinţa în Isus Cristos.
Noi credem în Dumnezeu Duhul Sfânt care locuieşte în inima credinciosului şi îl ajută să trăiască o viaţă sfântă, să-L mărturisească pe Cristos şi să lucreze spre slava Lui.

Noi credem în Biserica Universală, care este trupul lui Cristos, alcătuită din toţi păcătoşii mântuiţi, care se adună împreună pentru a-L glorifica pe Dumnezeu, pentru a se zidi sufleteşte şi pentru a propovădui Evanghelia.

Noi credem în unitatea prin Duhul Sfânt a tuturor copiilor lui Dumnezeu, a tuturor credincioşilor născuţi din nou.

Noi credem în învierea celor mântuiţi, pentru viaţa veşnică, precum şi în învierea celor pierduţi pentru pedeapsă, ocară şi pierzare veşnică, departe de faţa Domnului şi de slava puterii Lui.