DeCeRugaciune.png


Antrenaţi într-un război spiritual.

Vorbind despre răspândirea Evangheliei, trebuie în mod necesar să vorbim despre rugăciune. Dar, este esenţial ca vorbele să fie dublate de acţiune, nu‑i aşa? MMU înţelege procesul de expunere a fiecărui om la Evanghelie în termeni de război spiritual. Un război ce diferă de orice alt război purtat vreodată de omenire.

Adversarul

Un război purtat împotriva unui adversar redutabil care are la dispoziţie literalmente, o armată mobilizată cu scopul precis de a pierde sufletele oamenilor pentru eternitate, nu poate fi mai puţin decât prioritar pentru Biserică. Numele acestui adversar: Satan, Diavolul, şarpele din vechime, Lucifer.

Biblia sau Sfânta Scriptură ne învaţă un lucru important şi anume că „[…] noi nu avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti.” (Efeseni 6:12).

Cine îl înfruntă?

O asemenea armată necesită un oponent pe măsură – Biserica lui Cristos, formată de închinătorii adevăraţi din orice naţiune şi din orice cult (Ioan 4:23).

Prin prisma acestor adevăruri scripturale proclamate de Cuvântul lui Dumnezeu, unica autoritate în materie de credinţă, MMU înţelege rugăciunea ca fiind elementul care trebuie să însoţească orice lucrare de la bun început până la bun sfârşit.

Mai mult, considerăm că succesul unei lucrări în dimensiunea fizică este dat de măsura în care opoziţia întunericului este anulată în dimensiunea spirituală, prin rugăciune ca manifestare a războiului spiritual. Pasajul din Daniel, capitolul 10, ilustrează acest aspect într-un mod sugestiv.

O mişcare de rugăciune

Pe baza acestor considerente identificăm o nevoie acută: implicarea credincioşilor într-o mişcare de rugăciune planificată, focalizată pe scopuri specifice, menită să potenţeze eforturile de răspândire a Evangheliei în România şi în lume.

Cum?

Facem acest lucru prin identificarea nevoilor specifice din teren şi prin mobilizarea comunităţii evanghelice la rugăciune. Actualmente, principalul instrument care vine în susţinerea acestui demers este Buletinul de Rugăciune Focalizată, un material redactat de MMU cu circulaţie naţională, fiind dublat în acţiune, de o echipă de rugăciune focalizată care are ca scop, (1) rugăciunea ferventă şi focalizată şi (2) mobilizarea mediului evanghelic clujean şi naţional.

Cum mă pot implica?

Dacă sunteţi din Cluj, adoptaţi şi promovaţi Agenda Comună de Rugăciune Focalizată (ACOR) în cadrul grupurilor unde aveţi influenţă, şi rugaţi-vă fervent şi cu regularitate pentru punctele expuse.

Dacă nu sunteţi clujean, consultaţi modelul clujean de Agendă Comună de Rugăciune (ACOR) şi fiţi creativi! Iată câţiva paşi pe care îi recomandăm:

  1. formaţi o echipă care să aibă pasiune pentru rugăciune şi împărtăşiţi-le viziunea.
  2. citiţi ziarele, ascultaţi buletine de ştiri, notaţi problemele cele mai frecvente regăsite în zona dvs.
  3. împărţiţi localitatea sau zona pe regiuni şi încercaţi să identificaţi problemele majore ale fiecărei regiuni, care apar într-un mod frecvent.
  4. Elaboraţi un model propriu de ACOR.
  5. Începeţi să vă rugaţi într-un mod FERVENT şi CONSECVENT pentru problemele depistate la nivelul societăţii şi bisericii.
  6. Stabiliţi legături cu alte grupuri evanghelice care se întrunesc în mod regulat.
  7. Motivaţi persoane şi grupuri să se alăture iniţiativei, pregătind astfel terenul pentru o mişcare locală sau regională de rugăciune.
Aşteptaţi-vă să fiţi surprinşi de eficienţa rugăciunii!