CercetareNationala.pngMMU împreună cu OCI România, a derulat în 2001 cel mai ambiţios proiect iniţiat vreodată în România: o cercetare naţională care să releve realitatea din teren în ce priveşte prezenţa evanghelică în România.

Astfel, în 2001, MMU şi OCI au publicat primul şi cel mai cuprinzător material de cercetare care conţine informaţii şi analize statistice ample asupra prezenţei în România a cultelor Penticostal, Baptist şi Creştin după Evanghelie.

Informaţiile au relevat atât numărul de biserici existente în cazul fiecărui cult în parte, cât şi distribuirea lor pe regiuni, judeţe, oraşe, municipii, comune şi sate. Totodată, prin analize cuprinzătoare, s-au întocmit prognoze şi estimări privind numărul de biserici necesare încă în România pentru a putea vorbi de saturare.

La acea dată, România avea 20 de oraşe şi 10 000 de sate fără nicio biserică evanghelică.

Pentru a consulta aceste date, faceţi clic aici.