2005 – un an al frământărilor

Viziunea dezvoltarii unei mişcări naţionale de misiune capabilă să satureze România cu Evanghelia este o viziune extraordinară, însă nu aveam încă stabilite ţinte strategice. Astfel, în 2005, am început să căutăm faţa Domnului mai stăruitor, cerând călăuzire şi sfat. Rezultatul acestui timp de frământare şi rugăciune a fost o înţelegere adecvată a nevoii de a elabora un proiect strategic. Astfel, în scurt timp, a fost finalizat proiectul strategic „Ţinta 2020”, proiect ce îşi propune ca până în 2020 în Romania să existe o mişcare naţională de misiune care să antreneze marea majoritate a resurselor pentru a atinge saturarea în Romania şi pentru a implica în activitatea de misiune cel puţin o mie de misionari.

Din toamna anului 2005 am iniţiat un proiect strategic pentru o perioadă de 15 ani. Ne rugăm Domnului pentru călăuzire şi ajutor în dezvoltarea de parteneriate care să faciliteze o sinergie a bisericilor, organizaţiilor şi şcolilor pentru atingerea acestui uriaş obiectiv – Evanghelia pentru fiecare om şi o biserică pentru fiecare localitate până în 2020 – precum şi mulţi misionari care plecând, să ducă această viziune în alte naţiuni, pentru gloria Domnului.

Ce facem acum?

În prezent, MMU are biroul central în oraşul Cluj–Napoca şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu propria filosofie spirituală.