După conferinţa naţională

Ceea ce s-a petrecut după conferinţă era însă greu de prevăzut la acea dată. În câmpul de misiune şi în bisericile locale lipseau aproape total iniţiativele de mobilizare şi plantare de biserici care să conducă la dezvoltarea unei mişcări naţionale de misiune şi la saturarea României cu Evanghelia prin plantare de biserici.

Constatarea acelor vremuri dificile a fost că nu poate exista o mişcare în lipsa unei conduceri strategice. Astfel, din toamna anului 2001 până în 2005, MMU a făcut eforturi concentrate pentru transmiterea în judeţe, în bisericile locale, viziunii unei mişcări naţionale de misiune care să satureze România şi să atingă alte naţiuni. Iată câţiva dintre paşii strategici:

  • Conferinţe judeţenea fost considerată primordialăparticiparea pastorilor/presbiterilor din cele trei confesiuni evanghelice pentru a fi motivaţi să îşi asume angajamente specifice în lucrarea de plantare de biserici. Au fost organizate 20 de astfel de conferinţe, fiind implicaţi pastori/presbiteri din 29 de judeţe;
  • Centre de instruire – predarea cursurilor Omega pentru echiparea potenţialilor plantatori de biserici şi elaborarea proiectelor de misiune (judeţene sau în bisericile locale) a reprezentat o altă prioritate concretizată prin deschiderea unor centre de instruire;
  • Dezvoltarea de relaţii – raţiunea strategică a acestui pas era aceea de a transfera responsabilităţile asumate în cadrul conferinţelor direct bisericilor locale;
  • Dezvoltarea viziunii pentru misiunea transculturală – prin [1] seminarii de pregătire în misiune transculturală; [2] dezvoltare de parteneriate cu biserici şi organizaţii; [3] trimiterea unor echipe de potenţiali misionari în călătorii pe termen scurt; [4] trimiterea unor echipe de pastori în călătorii pe termen scurt; [5] trimiterea unor familii în misiune transculturală pe termen lung.

În ciuda unor experienţe deosebite şi a unor rezultate remarcabile, MMU a constatat o insuficienţă a eforturilor, dar şi lipsa unor metode şi pârghii necesare pentru a face o evaluare pertinentă a rezultatelor. În plus, lipseau în continuare obiectivele specifice.