Perioada 1998-2001

Pentru a susţine o mişcare de plantare de biserici în România, în perioada 1998-2001 MMU a fost preocupată de:

  1. elaborarea unei cercetări naţionale pentru a avea o imagine reală a răspândirii bisericilor evanghelice în România, a potenţialului, cât şi a nevoilor existente;
  2. dezvoltarea relaţiilor cu pastorii/presbiterii bisericilor evanghelice, cu organizaţiile cu profil similar din ţară şi străinătate;

Aceste etape au ţintit spre organizarea unei conferinţe naţionale, care să promoveze viziunea PBS (Plantare de Biserici până la Saturare) la nivel naţional. Departe de a fi o ambiţie personală, MMU a dorit să încurajeze o colaborare a bisericilor evanghelice din România pentru dezvoltarea unei strategii comune a celor trei culte aparţinând Alianţei Evanghelice.

Conferinta Naţională de Misiune „Sinaia 2001”

Mottoul conferinţei:

Evanghelia pentru fiecare om, o biserică pentru fiecare localitate.”

La acea dată, s-au stabilit două etape pentru atingerea saturării:

  1. O biserică pentru fiecare localitate în context rural şi o biserică pentru fiecare zece mii de locuitori în context urban;
  1. O biserică pentru fiecare o mie de locuitori în context rural şi o biserică pentru fiecare cinci mii de locuitori în context urban;

Precedată fiind de alte 23 de conferinţe regionale organizate în oraşe diferite care s-au bucurat de participarea pastorilor bisericilor evanghelice, Conferinţa Naţională din 2001 a stârnit un real interes. Astfel:

  • au participat 310 pastori şi preşedinţi de comunităţi regionale din fiecare uniune evanghelică;
  • au participat şi s-au implicat în organizarea conferinţei 12 organizaţii şi 3 uniuni evanghelice;
  • Uniunea Penticostală – Biserica lui Dumnezeu Apostolică, Uniunea Bisericilor Creştine Baptiste şi Uniunea Bisericilor Creştine după Evanghelie au fost provocate de situaţia relevată de cercetarea naţională şi şi-au asumat plantarea a 1800, 1000 respectiv 711 noi biserici în următorii 8 ani.