Istoric.pngProfilul organizaţiei

Sub numele său complet, Asociaţia Misiunea Mondială Unită – The Alliance – România, MMU este o organizaţie creştină de misiune, umanitar-filantropică, non-guvernamentală, apolitică şi non-profit, funcţionează ca persoană juridică din 1997 şi îşi desfăşoară activitatea conform reglementărilor în vigoare şi statutului asociaţiei.

Începuturile

În 1993, o echipă de misiune a organizaţiei UWM din SUA deschide un birou la Cluj şi începe o lucrare în viziunea saturării prin plantare de biserici.

În următorii doi ani, echipa UWM avea să dezvolte relaţii cu pastori din mai multe regiuni ale ţării, iniţiind proiecte de instruire şi apoi de implicare în plantare de biserici. Tot în această perioadă se forma o echipă interconfesională căreia îi revenea sarcina elaborării unui proiect naţional de plantare de biserici. Echipa a devenit cunoscută sub denumirea Echipa Barnaba.

Până în 1997, întreaga echipă UWM avea să părăsească România, lucrarea fiind continuată de echipa Barnaba care, pentru o perioadă, a continuat să fie mentorată de două persoane din echipa UWM (Eric Vilanueva şi Steve Farina).

În urma acţiunilor întreprinse de către Echipa Barnaba, în luna ianuarie 1997 s-a obţinut recunoaşterea oficială a unei asociaţii misionare în România – Misiunea Mondială Unită – The Alliance – România – o organizaţie având drept preocupare răspândirea Evangheliei la nivel naţional şi transcultural. În ciuda unei posibile confuzii create în jurul denumirii, relaţia MMU – UWM este una de colaborare şi nu de subordonare, astfel încât cele două organizaţii sunt distincte şi independente ca entităţi.

Până în 1998, MMU a continuat să fie implicată în plantarea de biserici prin dezvoltare de relaţii cu pastorii şi bisericile locale, mobilizare, echipare şi formarea unor echipe de coordonare pe diferite zone, susţinând financiar (procentual) şi logistic lucrarea alături de biserica locală.