MisiuneTurcia.png


turkey.jpg
Fiind o naţiune musulmană, europeană şi cu vădite ambiţii de democratizare, Turcia reprezintă un obiectiv strategic pentru evanghelizarea lumii islamice.

Din 2002, MMU are o echipă de misionari care activează permanent în Turcia în viziunea MMU de saturare cu Evanghelia. Contextul turcesc, încă sensibil la acţiuni directe şi publice de promovare a valorilor creştine, ne limitează libertatea de a publica date specifice privind acest proiect.

Prin harul lui Dumnezeu însă, turcii se întorc la Dumnezeu şi sunt captivaţi din ce în ce mai mult de viziunea răspândirii Evangheliei, chiar cu riscurile implicite.


Pentru a vă anunţa intenţia de a participa în cadrul acestui proiect, vă invităm să completaţi formularul aplicantului.