ConsultantaProiecte.png


Dată fiind experienţa, dar şi expertiza MMU în elaborarea de proiecte strategice, punem în slujba bisericii resursele disponibile în vederea saturării României cu Evanghelia prin plantare de biserici.

În acest sens, oferim consultanţă în elaborarea unor proiecte de plantare de biserici la nivel local şi regional. Vă rugăm să ne contactaţi pentru informaţii suplimentare.