Mobilizare.png


Înţelegând că informaţia înseamnă forţă, MMU vine în slujba bisericilor evanghelice din România făcând mobilizare, cu ajutorul informaţiei, în vederea plantării de biserici.

Acest lucru este realizat prin facilitarea unor întâlniri şi conferinţe de lucru a pastorilor evanghelici, atât la nivel naţional cât şi la nivel regional. Conferinţa naţională din 2001, cât şi conferinţe regionale organizate de MMU şi partenerii săi, şi-au propus şi îşi propun:

  • prezentarea datelor statistice privind prezenţa evanghelicilor în România cu scopul mobilizării resurselor evanghelice,
  • facilitarea de parteneriate între confesiuni, biserici şi organizaţii evanghelice în vederea împlinirii Marii Trimiteri
  • asistenţa în elaborarea unor proiecte strategice regionale